طيور المنافي 

 

طيور المنافي
 
إهدئي
كالحصى
يا طيورَ المنافي..
لوّحي لبلادِ الأسى بالدموعْ
لنهرينِ من صلواتٍ وجوعْ ..
Birds of Exile
                                                                              
Calm down,
Like stones,
You lonely birds of exile.
To the land of sorrow wave with tears
Farewell to the rivers Of hunger and prayers